svenska börsen

FIRE Kalkylator

Hur mycket pengar behöver du för att bli ekonomiskt oberoende? När kan det hända beroende på hur mycket du sparar varje månad, hur mycket du tjänar på dina pengar och hur mycket du redan har? Det är frågor som du kan få svar på om du testar vår ekonomiska frihets FIRE-kalkylator här på Svenska Börsen.

fire kalkylator

FIRE kalkylator - räkna ut vad du behöver för att bli ekonomiskt oberoende

Ekonomisk frihet betyder olika saker för olika människor. En bra definition är när du får pengar utan att arbeta, som utdelningar eller avkastning och att det är mer än vad du spenderar totalt. Med andra ord, att de passiva inkomster överstiger dina totalta utgifter.

Bli ekonomiskt oberoende formel

Ekonomisk frihet = passiva inkomster / totala utgifter.

Nuvarande utgifter per månad

20000 kr
0 kr
100000 kr

Hållbar genomsnittlig avkastning

4 %
0 %
10 %

Hur mycket kapital du behöver

([utgifter]*12)/([avkastning]/100)
kr